Érettségi

Érettségi csupán 1 év alatt!

Azaz 4 év helyett nálunk 1 év alatt megszerezheti az érettségit!

Érettségi csupán 1 év alatt!

Feltétel: 9-10 osztály vagy szakmunkás bizonyítvány!
Intézményünkben olyan munkarend működik, amelyben a hallgatónak megjelenési kötelezettsége havonta 1 alkalommal van.

A beiratkozott tanulók hozzáférnek minden tantárgyból egy olyan szaktanári segédanyaghoz és önellenőrző kérdéssorokhoz, amelyek segítik felkészülésüket a normál, gimnáziumi tanulóknak írott tankönyvekből.                                                 

A hetente 1-szer megtartott konzultációs napon végig vesznek a hallgatók minden tartárgyból 1-1 órát azokból az anyagokból, amiket hetente otthon tanulnak, illetve lehetőségük van a vizsgáztató tanárokkal találkozni és a felmerülő problémákat megbeszélni.                                                                           

Van rendszeres heti órarendünk is, mivel nem kötelezzük a bejárást, így csak azoknak a hallgatóknak tartjuk fent ezt a lehetőséget, akik otthon egyedül nem tudják elsajátítani a tananyagot, vagy csak egy-egy bizonyos tantárgyat nem tudnak egyedül áttanulmányozni.

( Pl: Angol nyelv, Matematika vagy bármely más tantárgy).                                               

A konzultációk ütemezik a készülést.                                                            

Rendszerünkben minden évfolyamot egy tanév alatti megtanulásra terveztünk, de lehetőség van a januári előrehozott vizsgára is.                                                           

(A vizsgára egyéni kérelemmel kell jelentkezni.)

 

Sajátos technikánk segítségével sok olyan leendő hallgatóinknak tudunk segítséget nyújtani, akik messze laknak nagyobb városoktól, vagy munka mellett kényszerülnek rá az érettségi megszerzésére.

Ez a technika sok részből áll, így minden leendő hallgatónk kiválaszthatja magának a legmegfelelőbb tanulási módszert.

  1. lehetőségünk: Az élő óráinkon felvett videók, amin keresztül láthatják a hallgatók a pedagógusokkal levezetett órákat, nehezebben érthető feladatok megválaszolását és megértését.
  2. lehetőségünk: Bizonyos témák esetében a hanganyagok formájában felvett tanórák.                 Így mobiltelefonon, utazás vagy menet közben is kiválóan tanulhatsz.
  3. lehetőségünk: Az írásos formában levázolt óraanyagok.
    Pedagógusok dolgozzák ki tételszerűen azokat az óraanyagokat, amiket leoktatnak az élő órák keretein belül.           
  4. lehetőségünk: A lehető leghamarabb minden hallgatónknak kezébe adjuk a várható érettségi tételek kérdéssorait, amit otthon önállóan is kidolgozhatnak.

Ezen felül korrepetálásokat tartunk azokból a tananyagokból, amiket a pedagógusaink – illetve a tanulók visszajelzései alapján- úgy ítélnek meg, hogy szükséges a témáról bővebb megbeszélést tartani a sikeresebb tudás megszerzése érdekében. Így segítséget nyújtunk a korrepetációs órák megtartásával arra, hogy sikeres érettségi vizsgát tehessenek a hallgatóink.

Minden hallgatónk bejárhat bármikor a heti órarend szerinti tantárgyi képzéseinkre. A kötelező megjelenés az havi 1 alkalom, amikor a távoktatásban és a levelező képzésünkben résztvevőkkel is szeretnénk találkozni, az esetleges felmerülő problémák kiküszöbölésére.

1 éven keresztül tanulja azt az anyagot, amiből év végén vizsgázni fog és mivel akkor tanul, amikor szeretne, saját otthonában kényelmesen, így sikeresebb vizsgát tehet.

Ön osztja be a saját idejét!

Annyi időt fordít a tanulásra, amennyit meg tud oldani!                                            

Nem kell szabadságot kérnie a munkahelyén, így biztosan tud az iskola mellett dolgozni és nem veszíti el a munkaviszonyát sem!

Érettségi képzés azoknak is van, akik 8 osztállyal rendelkeznek!

A 8 osztállyal rendelkezők 2 év alatt tudják nálunk megszerezni az érettségi bizonyítványt.

Természetesen ugyan olyan módon, mint ahogyan a fent említett és részletezett 1 éves érettséginknél is le van írva.

Feltétel: 8 osztályos bizonyítvány.

 

Kedves leendő hallgatónk!

Pár gondolatot mellékelnénk az 1 éves érettségi megkezdéséhez!

Véleményünk szerint nem szabad gondolkozni rajta, hogy bele kezdjen e a képzésbe vagy sem!

Ma már minden munkáltató kötelezi az érettségit, és rengetegen veszítik el a munkahelyeiket az érettségi hiánya miatt!

Rengeteg olyan hallgatónk van, akit a munkahelye kötelez az érettségi elvégzéséhez, mert csak úgy tudják továbbra is alkalmazni!
Sajnos elég gyorsan találnak az alkalmazottak helyett újabb és újabb alkalmazottakat a munkáltatók!

A legtöbb esetben nem nyernek felvételt egy-egy munkahelyre, mert nincs meg az érettségi bizonyítványuk!

Nincs idő azon gondolkozni, hogy belekezdjen e vagy sem, mert ha meg szeretne élni, és biztosítani szeretné magának vagy a családjának a megélhetést akkor, muszáj elvégeznie az érettségit!

Ahogy ma állnak a közoktatási törvények valószínű lehet az is, hogy jövőre nem tud már élni ezzel a lehetőséggel, mert eltörlik és ismét 4 évet, tanulhat azért, amit most 1 év alatt megszerezhet!

Nincs idő gondolkozni, cselekedni kell még mielőtt késő lesz, és egy törvénnyel eltörlik Ön elől ezt a gyors és kihagyhatatlan lehetőséget!

A jövője múlhat rajta!

1 és 2 éves érettségi

Te is megszerezheted!
Előtted a lehetőség, hát élj vele!

Online jelentkezés!!!

A hiba nem az Ön gyermekében van és nem is Önben…

Nagyon sok kétségbeesett szülővel és, (felnőtt emberként lett, diákkal) találkozom, akiknek a gyermeke, vagy épp saját maga, magántanulóként tanul, vagy esetleg az iskolai légkör miatt pszichológushoz hordják a gyermekeket vagy éppen felnőtt fejjel, már azt érzik, hogy nem megy a tanulás! Nagyon sok gyermek magába fordul, és nem szeret iskolába járni az iskolatársak vagy épp a pedagógusok miatt! Ezzel sajnos jó néhány felnőtt hallgató is így van!

Sok esetet hallottam már az elmúlt 4 év alatt, mióta Iskolát üzemeltetek, és meg kell mondjam, hogy bizony nagyon nagy igazság van abban, amit a gyermekek, a diákok állítanak, szemben a pedagógusokkal és iskolákban be nem tartott fegyelem miatt!

Bár az utóbbi években talán érezhetően javult az iskolák légköre.

Iskola vezetőként és tulajdonosként azt az elvet vallom, hogy néhány “úgymond” iskolai kelléket el kell hagynunk ahhoz, hogy normális felnőtt embereket tudjunk tanítani és nevelni. A Pedagógusok tanítanak, és az amit tanítanak, elvárható, hogy a diák megtanulja. Ez így igaz, hiszen később ezt számon is kérhetik.

Viszont azzal nem értek egyet, ahogy néhány Pedagógus viszonyul a hallgatókhoz!

Miért kell egy Pedagógusnak különbséget tennie diák és diák között?
Miért kell egy Pedagógusnak annyira szigorúnak lennie, hogy abba egy-egy diák lelkileg beleroppanjon?
Mi jogon mondhatja egy Pedagógus a diákjának, hogy: te hülye vagy?
Miért hiszik a Pedagógusok, hogy ők bármit megtehetnek a diákokkal szemben?

Ebben a kérdésben még én is tanácstalan vagyok!

De egy biztos!

Egy Pedagógus nem önbíráskodhat, nem követelhet, és nem illetheti trágár szavakkal a diákjait még viccből sem!
A mi iskolánkban például nincs olyan, hogy jelentkezés vagy osztály vigyázz, stb.

Hogy miért nincs?

Azért, mert lehetőséget kell adni a diákoknak arra, hogy az iskolában is gyakorolhassák a társaságba való beilleszkedést, mint mondjuk a köszönés, a közbeszólás, a kérdezés, a hangulatnyilvánítás és a sok más fontos dolog.

Ezeket az illemszabályokat egymástól elsajátítják és ebben ez a legszebb!

Az iskola számára sohasem az a fontos, hogy egy gyerek mit tud, mihez van kedve vagy tehetsége, hanem hogy mit nem tud, mi az a tantárgy, amiből rosszabb az átlagnál, hogy aztán azon legyen, hogy az illetőt az átlagra “felhozza”.

Nyilván ezzel a módszerrel is maradnak olyan hallgatók, akik kezelhetetlenek, viszont a legtöbben mégis tisztelettudóak és felkészültek lesznek.

A diák számára az iskola ne kötelesség legyen, hanem szeressen az iskolába járni!

Sajnos a túl sok gyermeklétszám miatt a Pedagógusoknak nincs idejük egy-egy diákkal elmélyedni azokban a kedvelt témákban vagy tantárgyakban, amik érdeklődéssel töltik el őket.
És bizony ez is egy nagy probléma, mert elmarad az ezzel járó öröm és sikerélmény! Elmarad annak érzése, hogy az iskolában tanultaknak hozzá bármiféle köze lehet.

Ami hiányzik a magyar iskolából, az az örömelv.

Ide nyugodtan be is sorolhatjuk a diákok túlterheltségét is!

Ez a hosszú ideje közismert tény, úgy tűnik, senkit sem izgat komolyabban. Nem tudom, összeszámolta-e valaki, hogy egy gimnazista diáknak naponta hány órát kellene eltöltenie tanulással, ha az iskola által támasztott összes követelménynek eleget kívánna tenni. Pedig a túlterheltségnek beláthatatlanul sok káros következménye van.

Nem jó az, ha egy diák folyamatosan a könyvek fölött ül és tanul. Már naponta az iskolában való tanulás, különböző tantárgyi órák megterhelőek, és akkor ehhez még hozzájönnek az otthoni tanulások és házi feladatok elkészítése is.

Figyeljünk a gyermekek egészségére!

A legfontosabb alapelvem az, hogy ne oktassunk olyan hatalmas nagy tananyagot a diákjainknak, mert nem kell!
Miért kell 4 évet kínozni a diákokat, amikor sokkal kevesebb idő alatt is le tudna érettségizni!?
Miért nem annyit, és legfőképpen azt tanítunk, ami mindenképpen szükséges?! Egy gyerek maradjon gyerek, amíg lehet! Tanuljon, mert muszáj, és mert ezt önmaga is úgy ítéli meg! A felnőtt hallgatóinkra ez ugyan úgy igaz, hiszen ott többnyire már van család és munkahely! Nem kell többet tanítanunk annál, mint amennyit valójában szükséges, hiszen sok felnőtt hallgatónk van és látom rajtuk, hogy hiába ülnek, bent az órákon mégis gondolatban már a vacsorát tervezik, vagy a gyermekükre gondolnak és sietnének haza!

Mi így tanítunk, emberségesen és tisztelettel, minden diákunkra odafigyelve!