Gazdasági képzések


Gazdasági képzések rövid leírás. Kiknek ajánljuk? Miért jó?

A folyamatosan változó gazdasági jogszabályok között nehéz eligazodni. Mindenképpen ajánljuk gazdasági és ügyviteli tanfolyamainkat azoknak, akik stabil szakmai háttértudással szeretnének önállóan boldogulni, el kívánják sajátítani a gazdasági életben, közigazgatásban és adminisztratív munkakörökben szükséges alapvető ismereteket.

1. Adótanácsadó tanfolyam, képzés

Adótanácsadó
(OKJ 61 344 01 0000 00 00)

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, a rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói munkát végez. Ennek érdekében fontos a munkakörben elvégzendő feladatok, a gazdasági életben nélkülözhetetlen, alapvető ismeretek megszerzése, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). Betölthető munkakör megnevezése: 2512 Adótanácsadó
További részletek

2. Marketing- és reklámügyintéző tanfolyam, képzés

Marketing- és reklámügyintéző
(OKJ 523420100000000)

A képzés célja: A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai. A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának eljárásai. A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai, jellegzetes formái. A hivatalos okmányok használatának szabályai. A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemző levéltípusai. Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai. A készpénzes, a készpénzkímélő, a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai. A számítógép és tartozékainak (CD, DVD, scanner, nyomtató) kezelése. Az adatközlő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei. Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet használata. Telefon, fax, fénymásológép kezelésének szabályai. Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai. Audiovizuális, multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe, kezelése (pl. tv, videó, projektor, írásvetítő) Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő) A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer működése A jegyzőkönyv készítésének szabályai
Betölthető munkakör megnevezése: Marketing- és reklámügyintéző
További részletek