Egyéb képzések

tudas

A tudás benned van!

Kozmetikus (középfokú)

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 52 815 01 0000 00 00

Képzés időtartama: 2 tanév

Elmélet aránya: 35%

Gyakorlat aránya: 65%

Szint: középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének szükséges feltétele: érettségi

Részszakképesítés: Nincs

Szakképesítés-elágazások: Nincsenek

Szakképesítés-ráépülés: Tartós sminkkészítő, Speciális testkezelő

Kozmetikus (középfokú) szakképesítés

  • Megteremti a vállalkozás feltételeit
  • Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira
  • Arcot, szem környékét, nyakat, dekoltázst kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel
  • Testet kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel
  • Arcot, testet szőrtelenít ideiglenesen, véglegesen
  • Arcot, testet szőkít
  • Szempillát, szemöldököt fest, szemöldököt formáz
  • Tartós sminket készít
  • Különféle egyszeri sminket készít
  • Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Számviteli szakügyintéző (felsőfokú)

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 55 343 01 0010 55 06

Képzés időtartama: 2 tanév

Elmélet aránya: 40%

Gyakorlat aránya: 60%

Szint: felsőfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének szükséges feltétele: érettségi

számviteli szakügyintéző szakképesítés

A számviteli szakügyintéző munkáját alapvetően a vállalkozásoknál elvi irányítás mellett önállóan végzi.

Rész vesz a számviteli információs rendszer szabályozásával kapcsolatos tevékenységek ellátásában.

Közreműködik éves beszámoló elkészítésében és elemzésében. Részt vesz a számviteli feladatok végrehajtásával, a számviteli politika kialakításával, továbbá a gazdálkodási feladatok ellátásával és elemzésével kapcsolatos tevékenységek végrehajtásában.

Munkája során jogszabályokat alkalmaz. Számviteli információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat. Szervezési szabályozási és elemzési feladatokat végez.

Önálló döntéseket hoz, ellenőrzéseket végez.
Intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörön túlmenő ügyekben. A számviteli információs rendszer szabályozásában az előkészítéstől az ellenőrzésig vesz részt.

A vállalkozás vezetési munkáját segíti és támogatja.
A rendelkezésre álló eszközparkot rendeltetésszerűen használja.

Alkalmazza az adatok rögzítésének rendszerét a kettős könyvvitel rendszerében, érvényesíti a bizonylatolás követelményeit, a számviteli törvény előírásait, érvényesíti a számviteli alapelveket, a számviteli standardokat.

Rögzíti a gazdasági eseményeket, képes azok csoportosítására, könyvelésére, bizonylatolására, nyilvántartására, közreműködik a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatásának kimunkálásában.

Meghatározza az egyes eszközöket és az egyes forrásokat, felismeri azok csoportjait, nyilvántartását, helyét a mérlegben, azok értékelését, az értékelés alátámasztását, bizonylatolását. Alkalmazza az eredménymegállapítás módszereit, definiálja az eredménykategóriákat, és értelmezi az eredménykimutatás információit, minősítési kritériumait.

Pontosan meghatározza a vezetői információt alátámasztó számvitel feladatait, ismeri a vezetői számvitellel szemben támasztott követelményeket, a vezetői számvitel kialakításának lehetőségeit.

Betartja az adatfeldolgozás tartalmi követelményeit, mint bizonylatok, kódszámok, törzsadatok, forgalmi adatok, adatbázisok, inputok, outputok, mozgásnemek, tranzakciók stb.

Előállítja és feldolgozza a számviteli információkat hagyományos és korszerű eszközökkel. Alkalmazza a számviteli információs rendszerek megoldására kialakult módszereket. Átlátja a számviteli alrendszer felépítését, az analitikus s a szintetikus modulokat, azok kapcsolatát, input – output igényeit.

Meghatározza a beszámolóból számítható mutatókat, önállóan elemzi, értékeli a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulását. Elemzi a teljesítéseket a vállalkozás szintjén és a különböző üzletágaknál (termelés, szolgáltatás, kereskedelem), az eszközökkel és a humánerőforrásokkal való gazdálkodást, a készletgazdálkodást és minősíti a követeléseket.

Munkája során felhasználja az ellenőrzési ismereteit: az ellenőrzés fogalmát, tartalmát, típusait és főbb jellemzőit.

Munkájával támogatja a vállalkozás vezetését, a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését. Átlátja a belső ellenőrzés rendszerét, tisztában van a vállalati kontrollok rendszerével és a belső (internal) audit tevékenységgel.

Alkalmazza az ellenőrzés általános módszertanát és képes megszervezni az ellenőrzés folyamatát, végrehajtja a belső (internal) audit feladatait.

Információt gyűjt a pénzügyi tervek összeállításához. Közreműködik az állományi és a forgalmi szemléletű finanszírozási tervek összeállításában. Tevékenysége során alkalmazza az adózással összefüggő anyagi és eljárási jogviszonyokat meghatározó jogforrásokat.

Közreműködik az adóbevallások elkészítésében, az elektronikus adó- és járulékbevallások elkészítésében, részt vesz a nyilvántartások vezetésében. Figyelemmel kíséri az adónaptár szerinti kötelezettségek teljesítését.

Részt vesz a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában és végrehajtásában. Közreműködik a bankszámlák közötti elszámolások lebonyolításában, a fizetési módok alkalmazásában a belföldi és a nemzetközi fizetési forgalomban.

Közreműködik az értékpapírok kibocsátásában, az értékpapírokkal összefüggő nyilvántartások vezetésében, részt vesz a speciális pénzügyi ügyletek lebonyolításában, közreműködik a pénzügypiaci elemzési feladatok megvalósításában.

Ez a szakma az Üzleti szakügyintéző elágazása.