Angol Nyelvi képzések

nyelvtanfolyamok

Hatékony nyelvtanulás

Minden korosztálynak

Megemelt óraszámban tanított idegen nyelv a garantált nyelvvizsgáért!

Az Infoblokk nyelvóráiról az alábbiakat kell tudni:

  • heti 9, azazhavi kb. 40 nyelvórát kapsz
  • a választható nyelv:angol

Mivel a nyelvtudás manapság alapkövetelmény, ezért iskolánk megemelt óraszámban, havi 40 órában tanítja az angol, német, francia, olasz, spanyol nyelveket.

A hatékonyságot a színvonalas tárgyi felszereltség és a magasan kvalifikált, akkreditált oktató és vizsgáztató nyelvtanáraink garantálják.

A nyelvi csoportok kialakítása az alapos nyelvtudási szintfelmérés eredményén és nem az osztálybeosztáson alapul.

A nyelvi csoportok teljesítménytől függően év közben bármikor átjárhatók.

Iskolánk ECL nyelvi felkészítő- és vizsgahely. Az ECL nyelvvizsga nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió összes országában elfogadott, kommunikáció- és gyakorlatorientált nyelvvizsgának számít. Hallgatóinkat a nyelvórák keretében már erre a nyelvvizsgára készítjük fel, és a tanév folyamán 4 alkalommal lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a nyelvvizsgájukat iskolánkban szerezhessék meg.